Dla radców Strona główna

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej OIRP w Olsztynie

Na podstawie   § 24 pkt 2 Uchwały Nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, stanowiącej załącznik do Uchwały nr 885/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dn. 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania,   Okręgowa Komisja Wyborcza publikuje listę kandydatów na delegatów XII kadencji Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie zarejestrowanych przez Okręgową Komisję Wyborczą OIRP w Olsztynie.

Lista zgłoszonych kandydatów na delegatów XII kadencji Zgromadzenia Okrę…

Jednocześnie przypominamy o terminach i miejscach przeprowadzenia wyborów delegatów na Zgromadzenie OIRP w Olsztynie XII kadencji:

1) dla rejonu I (Olsztyn) na dzień 12 czerwca 2024 r. (środa), na godz. 12:00-16:00 w Centrum Szkoleniowym przy ul. Warmińskiej 14 lok. 8 w Olsztynie,

2) dla rejonu II (Kętrzyn) na dzień 11 czerwca 2024 r. (wtorek), w godzinach 12:00-16:00 w  Urzędzie Miasta  Mrągowa przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie,

3) dla rejonu III (Ostróda) na dzień 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek), w godzinach 12:00-16:00 w Centrum Szkoleniowym przy ul. Warmińskiej 14 lok. 8 w Olsztynie,

4) dla rejonu IV (Ostrołęka) na dzień 11 czerwca 2024 r. (wtorek), w godzinach 12:00-16:00 w Urzędzie Miasta Ostrołęki przy Placu gen. J. Bema 1 w Ostrołęce,

5) dla rejonu V (Ciechanów) na dzień 13 czerwca 2024 r. (czwartek) w godzinach 12:00-16:00 w Muzeum Szlachty Mazowieckiej przy ul. Warszawska 61 w Ciechanowie.

Okręgowa Komisja Wyborcza