Dla radców Strona główna

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej OIRP w Olsztynie

Na podstawie   § 24 pkt 2 Uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu Okręgowa Komisja Wyborcza  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie  publikuje listę zgłoszonych kandydatów do organów samorządu  X kadencji  na Zgromadzenie Wyborcze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

 

Lista kandydatów do organów samorządu X kadencji