Strona główna

Komunikat-dotyczy organizacji egzaminu radcowskiego

Komunikat

Dotyczy organizacji egzaminu radcowskiego

Informuję, że uległ zmianie pkt. 3.5 wytycznych Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 maja 2020r. dotyczący organizowania i przeprowadzania egzaminów adwokackiego i radcowskiego w terminie dodatkowym.

Zgodnie ze zmienionym brzmieniem pkt 3.5 wytycznych każdy ze zdających przed skorzystaniem z urządzeń ma obowiązek zdezynfekować dłonie i założyć rękawiczki oraz zdezynfekować dłonie po zdjęciu rękawiczek, po skorzystaniu z tych urządzeń. Rękawiczki należy usunąć do kosza.

Osoby zapewniające obsługę informatyczną przed rozpoczęciem każdego dnia egzaminu oraz po jego zakończeniu, dokonywać będą dezynfekcji tego sprzętu.

Każdemu ze zdających na czas korzystania ze sprzętu zapewnione będą jednorazowe rękawiczki, niezależnie od środków dezynfekcji rąk.

 

Komisja Egzaminacyjna.