Klub Seniora Strona główna

Karnawałowe spotkanie seniorów

 Dziekan i Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie serdecznie zapraszają radców prawnych seniorów na doroczne spotkanie karnawałowe przy muzyce, które odbędzie  się w dniu 22 lutego 2019 roku w godz. 16.00-22.00 w Restauracji  Malta- Cafe w Olsztynie ul .Lelewela 6 A

Zgłoszenia  należy kierować do biura OIRP Olsztyn nr telefonu 89 527 98 63 lub e-mail biuro@oirp.olsztyn.pl w terminie do dnia 15 lutego 2019 roku.

Osoby towarzyszące wpłacają należność w kwocie 85,00 zł ( osiemdziesiąt pięć złotych )na konto Restauracji Malta Cafe ul.Lelewela 6 A w Olsztynie nr konta 91 1910 1048 2120 0372 4345 0001

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska