Dla radców Ośrodek Mediacji Gospodarczych Strona główna

Kapituła Konkursu „Ambasador Mediacji” rozstrzygnęła tegoroczną jego edycję.

Szanowni Państwo,

Kapituła Konkursu „Ambasador Mediacji” organizowanego przez Komisję Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Ogólnopolską Sieć „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych” rozstrzygnęła tegoroczną jego edycję. W wyniku przeprowadzonego głosowania tytuł „Ambasadora Mediacji” przyznano Agnieszce Owczarewicz – sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie, członkowi Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ds. Mediacji GEMME, zrzeszającego sędziów z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich EFTA.

Laureatka konkursu została doceniona za aktywne i wielopłaszczyznowe angażowanie się w działania na rzecz propagowania i wykorzystywania instytucji mediacji w praktyce życia społecznego. Podkreślono sprzyjanie przez laureatkę instytucji mediacji w jej codziennej pracy zawodowej sędziego, poprzez kierowanie prowadzonych spraw do mediacji oraz sygnalizowane przez same strony postępowań sądowych, skuteczne przekonywanie ich do uczestnictwa w postępowaniu mediacyjnym. Wyeksponowano również inicjatywę laureatki we wdrożeniu projektu opracowania dobrych praktyk Sądu Okręgowego w Warszawie, obejmujących swoimi założeniami m.in. zagadnienia związane z postepowaniem mediacyjnym.

Obecnie sędzia Agnieszka Owczarewicz jest także inicjatorką działań zespołu Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ds. Mediacji GEMME poświęconych roli sędziów i mediacji w kontekście kredytów frankowych.

Funkcjonujące przy okręgowych izbach radców prawnych ośrodki mediacyjne, zrzeszone

w Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych” do uczestnictwa w konkursie zgłosiły ogółem pięciu kandydatów, wśród których, oprócz laureatki,  znaleźli się:

  • Mieczysław Oliwa – sędzia Sądu Apelacyjnego w Bydgoszczy, prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, autor publikacji dotyczących mediacji, propagator rozwoju tej instytucji na obszarze działania sądu, wspierający działania organizacji zrzeszających mediatorów,
  • prof. dr hab. Łukasz Błaszczak – redaktor naczelny kwartalnika „ADR Arbitraż i Mediacja”, kierownik Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Wydziale Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, autor wielu publikacji naukowych dotyczących problematyki mediacji,
  • dr Tomasz Kałużny – sędzia i były prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku, wykładowca Podyplomowych Studiów Mediatorów Sądowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, kierujący grupą rozwiązywania i rozstrzygania sporów, jeden z pomysłodawców projektu „Dobre praktyki mediacyjne na Podlasiu”,
  • dr hab. Adam Zienkiewicz – mediator, autor publikacji poświęconych mediacji, kierownik projektu naukowego i badań pn. „Cele mediacji a dobór i stosowania strategii i technik mediacyjnych przez mediatorów w sporach cywilnych, w tym gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami”.

W roku ubiegłym Kapituła Konkursu tytułem „Ambasador Mediacji” wyróżniła radcę prawnego Marię Młotkowską – Dyrektora Biura Prawnego Miasta Stołecznego Warszawy – inspiratorkę bezprecedensowego wykorzystania mediacji w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach projektu „Warszawa – miasto przyjazne mediacji”.