Strona główna

Informacja Prezesa KRRP – poprawka Senatu (Kpc)

Szanowni Państwo

Informuję, iż wczoraj, 4 lipca w godzinach wieczornych, Sejm przyjął poprawkę Senatu dotyczącą usunięcia z uchwalonej przez Sejm w dniu 13 czerwca br. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw przepisu przewidującego tzw. karną opłatę sądową w przypadku nienależycie opłaconego środka zaskarżenia wniesionego przez profesjonalnego pełnomocnika.

Zgodnie z usuniętym przepisem wniesiony przez profesjonalnego pełnomocnika środek zaskarżenia, który został nienależycie opłacony sąd miał odrzucać bez wezwania do uiszczenia opłaty, a ponowne wniesienie odrzuconego środka zaskarżenia byłoby możliwe pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty równej opłacie od odrzuconego środka zaskarżenia.

W toku procesu legislacyjnego Krajowa Rada Radców Prawnych stanowczo oponowała przeciwko wprowadzeniu tego rozwiązania.

W tym miejscu chciałbym podziękować koleżankom i kolegom – radcom prawnym i ekspertom, zaangażowanym w walkę o usunięcie tej propozycji z nowelizacji. Niech mi będzie wolno podziękować wiceprezesowi Zbigniewowi Turowi, wiceprezesowi Leszkowi Korczakowi, prof. Rafałowi Stankiewiczowi, dr Tomaszowi Schefflerowi, prof. Elwirze Marszałkowskiej-Krześ, prof. Andrzejowi Jakubeckiemu, prof. Sławomirowi Patyrze i kol. Annie Suskiej. Nasza praca była skuteczna.

Dziękuję

Z poważaniem
Maciej Bobrowicz
Prezes KRRP