Ogłoszenia Strona główna

Informacja o złożeniu wniosku o wpis na listę radców prawnych w OIRP Olsztyn

Olsztyn, dnia 30.03.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie niniejszym podaje do wiadomości, że następująca osoba złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie:

– Malwina Ewelina Treder, c. Adama i Beaty, urodzona dnia 17 stycznia 1990r. w Tychach , zam. w Olsztynie na mocy uchwały Rady Naukowej Dyscypliny nauki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia21 lutego 2020r. uzyskała stopień naukowy Doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Rada prosi o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących wnioskodawcy,  mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zasadności wniosku

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu w siedzibie Rady przez okres 14 dni od jego wywieszenia.