Ogłoszenia Strona główna

Informacja o złożeniu wniosku o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie

Olsztyn, dnia 23.03.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie niniejszym podaje do wiadomości, że następująca osoba złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie:

– Anna Klimach, c. Grzegorza i Wiesławy, urodzona dnia 28 stycznia 1986r. w Suwałkach , zam. w Olsztynie na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 marca 2017r. uzyskała stopień naukowy Doktora nauk prawnych w zakresie prawa.

Rada prosi o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących wnioskodawcy, mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zasadności wniosku.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu w siedzibie Rady przez okres 14 dni od jego wywieszenia.