Dla radców Strona główna

Informacja o Zgromadzeniu Wyborczym i terminie zgłaszania kandydatów na funkcje

Zgodnie z uchwałą Rady OIRP w Olsztynie nr 139/XI/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. dla przeprowadzenia w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie wyborów na funkcje i do organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie XII kadencji, zwołuje się Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie na dzień 2 października 2024 r., na godz. 14:00 w Kuźni Społecznej przy ul. Marka Kotańskiego 1 w Olsztynie.

Lista wybranych delegatów 2024

Uchwała 139_XI_2024 Rady OIRP w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2024 r.

Formularz zgłoszenia do organu, na funkcję

Klauzula informacyjna dotycząca wyborów XII kadencji OIRP