Strona główna

Informacja o wysokości i obowiązku uiszczania składki członkowksiej po wpisie na listę radców prawnych

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych obowiązek uiszczania składki członkowskiej powstaje w miesiącu, w którym nastąpił wpis na listę radców prawnych, a obowiązek uiszczania składki ubezpieczeniowej powstaje w miesiącu, w którym radca prawny złożył ślubowanie.

Informujemy, iż osoby wpisane uchwałami Rady OIRP w Olsztynie z dnia 19-04-2016 i 10-05-2016 na listę radców prawnych zobowiązane są do opłacania składki członkowskiej od miesiąca, w którym podjęta została uchwała o wpisie w wysokości 81 zł miesięcznie. Składka ubezpieczeniowa (19 zł) zostanie naliczona od miesiąca, w którym odbędzie się ślubowanie.