Strona główna

Informacja o wynikach wyborów – Rejon V Ciechanów

Zgodnie z   § 15a. pkt 10 Uchwały Nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, stanowiącej załącznik do Uchwały nr 885/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania,   Okręgowa Komisja Wyborcza publikuje wyniki wyborów delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie XII kadencji przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2024 r.- Rejon V Ciechanów:

Wyniki wyborów – Rejon V Ciechanów

Okręgowa Komisja Wyborcza