Ogłoszenia Strona główna

Informacja o wyborach rejonowych

Szanowni Państwo,

W dniach 18 i 19 sierpnia 2020 r. w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie będą odbywać się zebrania rejonowe, na których wybierzemy delegatów na Zgromadzenie Wyborcze, które to Zgromadzenie kolejno wybierze osoby do organów i pełnienia funkcji w naszym samorządzie na XI kadencję.

W tym roku będą to nietypowe zebrania, bowiem ze względu na panującą sytuację epidemiczną część z nich w rejonach: Olsztyn, Ostróda i Ciechanów zostanie przeprowadzona w tzw. „trybie urnowym” – w określonym czasie będą mogli Państwo oddać swój głos poprzez zakreślenie wybranych kandydatów i wrzucenie karty do urny wyborczej. Nad wszystkim czuwać będzie Komisja wyborcza i z pewnością będą to dla komisji pracowite dni. W pozostałych rejonach: Ostrołęka i Kętrzyn odbędą się tradycyjne zebrania.

Wszystkich Państwa zachęcamy do przybycia do naszych „lokali wyborczych” i na zebrania we właściwym dniu i godzinie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że okres wakacyjny i urlopowe wyjazdy mogą wielu osobom utrudnić przybycie na zebrania i do urn, niemniej jednak chcielibyśmy, aby jak najwięcej osób oddało głos na zgłoszonych delegatów, aby wybór delegatów był wyborem znacznej większości z nas. Z pewnością zauważyli Państwo w komunikacie Komisji Wyborczej publikowanym na stronie internetowej Izby, iż kandydatów w poszczególnych rejonach zgłosiło się więcej niż wynosi liczba delegatów, dlatego ważne jest Państwa przybycie na głosowania i zadecydowanie o przyszłości naszej Izby.

Mamy nadzieję, że dotychczasowe wspólne działania osób funkcyjnych i organów spotykają się z Państwa akceptacją i zadowoleniem. Stanowiąc jeden zespół liczymy na to, że będziemy mogli w dalszym ciągu pracować na rzecz samorządu radców prawnych realizując dotychczasowe zadania, nowe wyzwania, a także nowe pomysły szkoleniowe i integracyjne.

Raz jeszcze zapraszamy do udziału w głosowaniach:

Rejon Olsztyn: „wybory urnowe” – 18 sierpnia 2020 r. w godz. 8,00 – 12,00, ul. Warmińska 14 lok. 8 – Ośrodek Szkoleniowy OIRP w Olsztynie,

Rejon Ostróda: „wybory urnowe” – 18 sierpnia 2020 r. w godz. 12,30 – 16,30, ul. Warmińska 14 lok. 8 – Ośrodek Szkoleniowy OIRP w Olsztynie,

Rejon Kętrzyn: tradycyjne zebranie rejonowe – 19 sierpnia 2020 r. I termin 13,45, II termin 14,00 – Królewiecka 60A, Urząd Miasta Mrągowa,

Rejon Ostrołęka: tradycyjne zebranie rejonowe – 19 sierpnia 2020 r. I termin 14,45, II termin 15,00 – Pl. Gen. Józefa Bema 1, Urząd Miasta Ostrołęki,

Rejon Ciechanów: „wybory urnowe” – 19 sierpnia 2020 r. w godz. 13,00 – 17,00 – ul. Warszawska 61 Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

 

Dziekan: Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Wicedziekani: Michał Korwek

Witold Lewandowski

Mirosław Tetkowski