Dla radców Ogłoszenia Strona główna

Informacja o seminarium ERA 10-11.02.2020 r. w Trewirze (Niemcy)

Seminarium nt. stosowania unijnego prawa antydyskryminacyjnego odbędzie się w Trewirze 10-11 lutego 2020 r.

Organizatorem wydarzenia jest Akademia Prawa Europejskiego ERA: https://www.era.int/

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 stycznia 2020 r. Proces rekrutacji prowadzi ERA, kontakt z organizatorem możliwy jest poprzez stronę internetową ERA: https://applications.european.law/pl/Registrations/Apply/120DV46

 

Seminarium odbędzie się w j. polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne). Językami spotkania są polski i angielski – ERA chce umożliwić nawiązanie sieci kontaktów pomiędzy prawnikami z Polski a prawnikami innych krajów UE.

 

Nie ma opłaty rejestracyjnej, a ERA przewiduje zwrot kosztów podróży i hotelu.

 

Seminarium otwarte jest dla wszystkich prawników – praktyków prawa, w tym radców prawnych, w szczególności ze związków zawodowych i organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych, inspektoratów pracy, organów zajmujących się równym traktowaniem etc. z krajów UE, Islandii i Lichtensteinu. Z danej instytucji ERA przewiduje udział tylko jednej osoby (zgodnie z zasadami programu: https://www.era.int/upload/dokumente/21954.pdf ) Jak wspomniano wyżej, proces kwalifikacji uczestników prowadzi ERA.

 

Linki z informacjami:

 

Zasady udziału: https://www.era.int/upload/dokumente/21954.pdf

Rejestracja – link do formularza online: https://applications.european.law/pl/Registrations/Apply/120DV46

Program seminarium: https://www.era.int/upload/dokumente/22005.pdf

 

 

 

Krajowa Izba Radców Prawnych

Al. Ujazdowskie 41 lok. 2

00-540 Warszawa

Tel. 22 319 56 14