Strona główna Szkolenia

Informacja o otwartych zgłoszeniach dla radców prawnych do II sesji programu CRIMILAW nt. europejskiego prawa i postępowania karnego – zgłoszenia do 13 maja 2021 r.

Zaproszenie do udziału w II sesji online programu CRIMILAW nt. europejskiego prawa i postępowania karnego – zgłoszenia do czwartku 13.05.2021 r. godz. 24.00

Link rejestracyjny:  https://www.webankieta.pl/ankieta/629302/formularz-zgloszeniowy-ii-sesja-programu-crimilaw.html

Komisja Zagraniczna KRRP zaprasza do udziału w II sesji programu CRIMILAW, w Polsce kierowanego do radców prawnych, którego tematyka obejmuje europejskie prawo i postępowanie karne. Druga sesja odbędzie się w formie dwóch modułów online w terminie 7-18.06.2021 r.

Szczegółowy program II sesji online zostanie dopiero opublikowany, będzie on jednak identyczny jak program I sesji programu, z którym można zapoznać się tutaj. Tym samym do udziału zapraszamy radców prawnych, którzy nie uczestniczyli w I sesji programu.

Celem programu CRIMILAW jest przeszkolenie w sumie 360 prawników z kilku krajów UE z zakresu tematyki karnej (w tym 60 radców prawnych z Polski), przygotowanie materiałów szkoleniowych wieńczących cykl webinariów/seminariów CRIMILAW, a także umożliwienie międzynarodowego networkingu.

Obecnie ze względu na sytuację epidemiologiczną w Europie program CRIMILAW realizowany będzie online poprzez platformę do e-learningu Canvas. Jeżeli sytuacja ulegnie poprawie, wówczas planowane są seminaria stacjonarne w wybranych krajach partnerskich programu (Włochy, Hiszpania, Francja, Węgry, Cypr, Grecja, Polska).

Liczba miejsc na sesję online w terminie 7-18.06.2021 r. jest ograniczona (15 miejsc dla radców prawnych z Polski). Zapisy trwają do czwartku 13 maja 2021 r. do godz. 24.00, rejestracja możliwa jest jedynie pod linkiem:  https://www.webankieta.pl/ankieta/629302/formularz-zgloszeniowy-ii-sesja-programu-crimilaw.html

W programie weźmie 15 osób, które jako pierwsze prześlą swoje zgłoszenie. Potwierdzenie udziału wybranym uczestnikom zostanie przekazane najpóźniej w poniedziałek 17 maja 2021 r.

Udział w programie jest odpłatny i wynosi 40 euro. Pobrana opłata zostanie w całości przekazana na rachunek Europejskiej Fundacji Prawników ELF jako wkład własny
w program CRIMILAW, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Ważne informacje dotyczące II sesji online programu CRIMILAW w terminie 7-18.06.2021 r.

 • Druga sesja online programu CRIMILAW realizowana będzie poprzez platformę
  e-learningowa Canvas
  . Wszyscy prelegenci i użytkownicy otrzymają odpowiednie dostępy wraz z instrukcją użytkowania.
 • Druga sesja programu CRIMILAW przybierze formę siedmiu 60-minutowych prelekcji online realizowanych na żywo, które następnie będą udostępnione w wersji do odtworzenia w dogodnym dla uczestnika czasie. Prelekcje zostaną podzielone na dwa moduły realizowane w terminie 7-11.06.2021 r. oraz 14-18.06.2021 r. tzn. będą realizowane na przestrzeni dwóch tygodni. Szczegółowy program zostanie dopiero opublikowany, problematyka będzie jednak identyczna jak podczas
  I sesji online programu CRIMILAW, z którym można zapoznać się tutaj.
 • Uczestnicy sesji przez dwa tygodnie (równolegle do prelekcji) będą mieć dostęp
  do materiałów szkoleniowych udostępnianych na platformie Canvas. Dodatkowo poprzez platformę uczestnicy będą mogli się kontaktować ze sobą oraz
  z prelegentami w celu umożliwienia networkingu. Udział w webinarium nie będzie kończyć się testem sprawdzającym, zostanie jedynie przeprowadzona ankieta. Uczestnikami programu oprócz radców prawnych z Polski będą także adwokaci/prawnicy z Włoch, Hiszpanii, Francji, Węgier, Cypru, Grecji. Tym samym sesje online będą miały międzynarodowy charakter.
 • Sesje realizowane będą w języku angielskim.
 • Koordynator programu – Europejska Fundacja Prawników ELF wystawi zaświadczenia dla uczestników z informacją, że dany uczestnik wziął udział
  w szkoleniu CRIMILAW, które trwało 7 godzin zegarowych (7 prelekcji x 60 minut).

Program CRIMILAW JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU SPRAWIEDLIWOŚĆ UNII EUROPEJSKIEJ