Sport i turystyka Strona główna

Informacja o możliwości korzystania przez radców prawnych oraz aplikantów z usług olsztyńskich klubów fitness

OIRP w Olsztynie informuje o możliwości korzystania przez radców prawnych oraz aplikantów z usług olsztyńskich klubów fitness wg aneksu z października 2019r.:

Kinetic Fitness Club (ul. Piłsudskiego44a oraz Galeria Warmińska; z ofertą można zapoznać się na stronie http://kinetic.com.pl) – współpraca w zakresie korzystania przez członków OIRP oraz ich osób towarzyszących z Karty Kinetic Open (umożliwiających korzystanie z obiektów sportowych i rekreacyjnych).:

 

Miesięczny koszt kart uzależniony jest od ilości zgłoszonych przez OIRP uczestników korzystających z usług Kinetic Fitness Club i przedstawia się następująco:

1) przy zakupie Karty Kinetic OPEN:

  1. do 30 zgłoszonych uprawnionych – koszt 99 zł brutto
  2. od 31 do 60 zgłoszonych uprawnionych – koszt 92 zł brutto
  3. powyżej 61 zgłoszonych uprawnionych – koszt 85 zł brutto

2) Porozumienie dotyczy uczestnictwa radców prawnych, aplikantów radcowskich – członków OIRP, pracowników OIRP oraz ich osób towarzyszących / z zastrzeżeniem, że jeden członek lub pracownik OIRP może dokonać zakupu karty wyłącznie z jedną osobą towarzyszącą/, w zajęciach fitness i siłowni oraz wszystkich pozostałych usługach Klubu znajdujących się w ofercie dla klientów karty Kinetic Open.

Deklaracje można składać osobiście w Sekretariacie OIRP

 

 

Przewodniczący

Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego, Integracji i Sportu

Michał Korwek

Deklaracja korzystania z karty Kinetic 2019