Strona główna

INFORMACJA DLA OSÓB WPISANYCH NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH OIRP W OLSZTYNIE PO EGZAMINIE RADCOWSKIM W CZERWCU 2020 R.

Uprzejmie informuję, że Minister Sprawiedliwości nie sprzeciwił się  wpisowi na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie osób, wobec których podjęto uchwały o wpisie na listę radców prawnych  w dniu 5 sierpnia 2020 r.

W związku z powyższym zapraszam osoby, które zdały egzamin radcowski w czerwcu 2020 r. i zostały wpisane na listę radców prawnych w OIRP w Olsztynie do złożenia ślubowania w dniu 3 września  2020 r. o godz.14.00 w Sali konferencyjnej  Hotelu Park w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 119.

 

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną dopuszcza się obecność nie więcej niż jednej osoby towarzyszącej na jednego ślubującego. Jednocześnie informuję, że uroczystość odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego – prosimy o zabezpieczenie się wszystkich uczestników uroczystości w środki ochrony indywidualnej (maseczki zakrywające usta i nos), a także we własny długopis, celem podpisania stosownych dokumentów.

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska