Dla radców Strona główna

III Forum Młodych Radców Prawnych

W dniach 19-21 października 2018 roku w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu odbyło się III Ogólnopolskie Forum Młodych Radców Prawnych (poprzednie Fora odbyły się kolejno w Rzeszowie i Warszawie), w którym udział wzięło 48 młodych radców prawnych (wykonujących zawód radcy prawnego nie dłużej niż cztery lata, którzy ukończyli aplikację radcowską i nie ukończyli 35 roku życia). Po raz pierwszy, w Forum uczestniczyli również radcowie prawni, którzy zgłosili najciekawsze projekty w zakresie wspierania rozwoju zawodowego radców prawnych (w ramach organizowanego przez KIRP konkursu).  Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie reprezentowała r. pr. Liliana Chmiel-Nowacka. W Forum udział wziął również Wiceprezes KRRP oraz Wicedziekan OIRP Olsztyn r. pr. Michał Korwek.

Forum otworzył Przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP oraz Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, r. pr. Włodzimierz Chróścik. Głos zabrał także r. pr. Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, wskazując m.in. na potrzebę organizacji spotkań takich jak Forum, gdzie młodzi radcy mają możliwość wymiany poglądów oraz doświadczeń, przedstawienia problemów, z którymi borykają się w codziennym życiu zawodowym oraz propozycji ich rozwiązań. Izbę poznańską oraz jej działalność przybliżył Nam Wiceprezes KRRP oraz Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, r. pr. Zbigniew Tur (sala rozpraw sądowych znajdująca się w OIRP Poznań zachwyca).

W drugim dniu przedstawione zostały wyniki prac II Ogólnopolskiego Forum Młodych Radców Prawnych w Warszawie, a także omówiono najciekawsze, złożone przez młodych radców prawnych projekty wspierania rozwoju zawodowego radców prawnych.  Następnie, wzorem lat poprzednich, radcy prawni zostali podzielni na grupy (w tym roku było ich pięć), które musiały zmierzyć się z takimi tematami, jak: umiejętności miękkie w zawodzie radcy prawnego, legal tech na rynku usług prawniczych, doskonalenie zawodowe oraz społeczność radcowska. Zadaniem piątej grupy było omówienie i wypracowanie zasad dalszego funkcjonowania Forum młodych radców prawnych.

Poruszane tematy wywołały wśród radców ogromne emocje oraz zaciętą dyskusję, której wnioski zostały następnie przekazane Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych.

Oba wieczory Forum zostały zwieńczone uroczystymi kolacjami, podczas których młodzi radcowie mieli okazję się poznać i zintegrować.

Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję Forum Młodych Radców Prawnych.

Zdjęcia III Forum Młodych Radców Prawnych

Radca Prawny

Liliana Chmiel-Nowacka