Dla radców Strona główna

II Ogólnopolskie Forum Młodych Radców Prawnych

W dniach 6-8 października 2017 roku w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie odbyło się II Ogólnopolskie Forum Młodych Radców Prawnych, w którym udział wzięło 37 młodych radców prawnych, którzy wykonują zawód radcy prawnego nie dłużej niż trzy lata, ukończyli aplikację radcowską i nie ukończyli 35 roku życia. Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie reprezentowała Liliana Chmiel-Nowacka oraz Monika Koncicka – Deresiewicz. Swoją obecnością wspierał nas również Wicedziekan Witold Lewandowski.

Forum otworzył Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, radca prawny Włodzimierz Chróścik. Głos zabrał również Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Izby Radców Prawnych, wskazując m.in. na konieczność organizacji spotkań takich jak Forum, gdzie młodzi radcy mają możliwość przedstawienia problemów z którymi spotykają się na co dzień w swojej pracy zawodowej, ich przedyskutowania oraz wypracowania ich wspólnych rozwiązań. Pierwszego dnia Forum odbyło się również szkolenie „Konflikt – jak zadbać o efektywną organizację”.

W drugim dniu przedstawione zostały wyniki prac I Ogólnopolskiego Forum Młodych Radców Prawnych w Rzeszowie, po czym młodzi radcy prawni zostali podzielni na cztery grupy, które otrzymały do opracowania następujące tematy:

  1. Instrumenty wsparcia radców prawnych rozpoczynających działalność zawodową: oczekiwania młodych radców wobec samorządu na szczeblu okręgowym i krajowym. Możliwość inspirowania i współtworzenia kierunków działalności samorządu poprzez zaangażowanie w jego działalność w formie instytucjonalnej – współpraca z Komisją Rozwoju Zawodowego KRRP jako ogólnopolska platforma współpracy młodych radców prawnych.
  2. Dodatkowe kompetencje i nowe formy wykonywania zawodu z punktu widzenia młodych radców prawnych – zasadność i kierunki działań na rzecz dalszego poszerzania uprawnień oraz umacniania statusu zawodowego radców prawnych.
  3. Skuteczne wejście na rynek: informacja czy reklama? Promocja zawodu radcy prawnego i popularyzacja profesjonalnych usług prawniczych jako forma komunikacji z klientem oraz narzędzie budowania wizerunku zawodu i zaufania społecznego do radców prawnych.
  4. Wpływ rozwoju nowoczesnych technologii na rynek usług prawnych i praktykę zawodową radcy prawnego – efektywne wykorzystanie rozwiązań IT przez młodych radców prawnych oraz w działalności samorządu.

Poruszane tematy wywołały wśród radców ogromne emocje oraz zaciętą dyskusję, której wnioski zostały następnie przekazane Prezesowi Krajowej Izby Radców Prawnych. Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję Forum Młodych Radców Prawnych.

Galeria: II Ogólnopolskie Forum Młodych Radców Prawnych

Liliana Chmiel-Nowacka

radca prawny