Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Harmonogram szkoleń stacjonarnych dla radców prawnych OIRP w Olsztynie luty 2019 r.- czerwiec 2019 r.

23 Luty 2019 r.– RODO – pierwsze doświadczenia praktyki stosowania przepisów o ochronie danych osobowych,- r.pr. Marcin Adamczyk

 

30 Marzec 2019 r.- Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego obowiązujące od 1.06.2017 r. – pierwsze doświadczenia praktyki stosowania- sędzia WSA w Olsztynie Piotr Chybicki

 

6 Kwiecień 2019 r.- Wynagrodzenie za ustanowienie prawa służebności przesyłu oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych przez urządzenia przesyłowe, zasiedzenie służebności gruntowej o treści służebności przesyłu – na tle aktualnego orzecznictwa sądowego – zagadnienia praktyczne- SSO Agnieszka Żegarska

 

11 Maj 2019 r.– Asertywność w kontakcie z klientem – jak radzić sobie z trudnym Klientem – r. pr. Maciej Podraska

 

18 Maj 2019 r. – Ostrołęka- RODO – pierwsze doświadczenia praktyki stosowania przepisów o ochronie danych osobowych,- r.pr. Marcin Adamczyk

 

8 Czerwiec 2019 r.– Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wybrane zagadnienia, orzecznictwo – dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz z Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UWM

 

UWAGA.
ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE BĘDĄ PRZYJMOWANE PO UKAZANIU SIĘ OGŁOSZENIA O SZKOLENIU.

 

Wicedziekan

Michał Korwek