Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Harmonogram szkoleń radców prawnych OIRP w Olsztynie (wrzesień-grudzień 2022)

24 września 2022 r. – Umowa o roboty budowlane

Prowadzący: Sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach, dr Łukasz Zamojski

8 października 2022 r. Prawo Zamówień Publicznych w praktyce i orzecznictwie

Prowadzący: radca prawny Andrzela Gawrońska-Baran

15 października 2022 r. (Ciechanów) Uchybienia w postępowaniu odwoławczym oraz zmiany w kodeksie cywilnym

Prowadząca: SSO Agnieszka Żegarska

12 listopada 2022 r. Urlopy wypoczynkowe i zwolnienia od pracy. Najnowsze zmiany w prawie pracy.

Prowadzący: r.pr. Karol Siergiej

18-20 listopada 2022 r. Szkolenie jesienne w Rynie.

10 grudnia 2022 r.   Zasady etyki radcy prawnego po zmianach obowiązujące od dnia 1.01.2023 r.

Prowadzący: r. pr. Krzysztof Górecki

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów i tematów szkoleń z przyczyn niezależnych od organizatorów.

UWAGA.
ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE BĘDĄ PRZYJMOWANE PO UKAZANIU SIĘ OGŁOSZENIA O SZKOLENIU.

 Wicedziekan

Michał Korwek