Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Harmonogram szkoleń radców prawnych OIRP w Olsztynie styczeń – czerwiec 2023

21 stycznia 2023 r. Temat: Problematyka postępowania apelacyjnego w procedurze karnej.

Prowadzący: SSO Adam Barczak

 

25 lutego 2023 r. Tematy: Zaprzeczenie procesowe w procesie gospodarczym.

Zarzut naruszenia przez przedsiębiorcę reguł prekluzji dowodowej.

Zarzut potrącenia w procesie gospodarczym.

Prowadzący: SSR Maciej Rzewuski

 

11 marca 2023 r. Tematy: Zarzut nadużycia przez przedsiębiorcę prawa procesowego.

Zarzut przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy.

Zarzut zawarcia umowy dowodowej w obrocie gospodarczym.

Prowadzący: SSR Maciej Rzewuski

15 kwietnia 2023 r. Temat: Zmiany w przepisach postępowania cywilnego cz. 1
Prowadzący: SSR w Gliwicach dr Łukasz Zamojski

6 maja 2023 r. Szkolenie rejonowe w Ostrołęce.

Temat: Wpływ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konstrukcję umowy.
Prowadzący: r.pr. Bogdan Artymowicz

27 maja 2023 r. Temat: Zmiany w przepisach postępowania cywilnego cz. 2
Prowadzący: SSR w Gliwicach dr Łukasz Zamojski

17 czerwca 2023 r. Temat: Zmiany w przepisach postępowania cywilnego cz. 3
Prowadzący: SSR w Gliwicach dr Łukasz Zamojski

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów i tematów szkoleń z przyczyn niezależnych od organizatorów.

UWAGA.
ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE BĘDĄ PRZYJMOWANE PO UKAZANIU SIĘ OGŁOSZENIA O SZKOLENIU.

 Wicedziekan

Michał Korwek