Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Harmonogram szkoleń radców prawnych OIRP w Olsztynie styczeń –marzec 2023

21 stycznia 2023 r. Temat: Problematyka postępowania apelacyjnego w procedurze karnej.

Prowadzący: SSO Adam Barczak

 

25 lutego 2023 r. Tematy: Zaprzeczenie procesowe w procesie gospodarczym.

Zarzut naruszenia przez przedsiębiorcę reguł prekluzji dowodowej.

Zarzut potrącenia w procesie gospodarczym.

Prowadzący: SSR Maciej Rzewuski

 

11 marca 2023 r. Tematy: Zarzut nadużycia przez przedsiębiorcę prawa procesowego.

Zarzut przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy.

Zarzut zawarcia umowy dowodowej w obrocie gospodarczym.

Prowadzący: SSR Maciej Rzewuski

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów i tematów szkoleń z przyczyn niezależnych od organizatorów.

UWAGA.
ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE BĘDĄ PRZYJMOWANE PO UKAZANIU SIĘ OGŁOSZENIA O SZKOLENIU.

 Wicedziekan

Michał Korwek