Dla radców Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Harmonogram szkoleń dla radców prawnych OIRP w I półroczu 2018 r.

20 styczeń 2018 r.

Prawo zamówień publicznych, omówienie ostatnich zmian i ich wpływ na praktykę udzielania zamówień publicznych – r.pr. Bogdan Artymowicz.

17 luty 2018 r.

Najważniejsze zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego, ocena zmian, aspekty praktyczne r.pr. Marcin Adamczyk.

 17 marzec 2018 r. Olsztyn
Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Omówienie nowych regulacji prawnych. Aspekty praktyczne r.pr. Marlena Sakowska, doktor nauk prawnych, radca prawny w Urzędzie Miasta Łodzi, redaktor naczelna kwartalnika „ABI Expert”, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp.p., członkini Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego.

7 kwiecień 2018 r.

Kontradyktoryjność procesu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu ciężaru dowodu, w zależności od tego co jest sporne pomiędzy stronami przed procesem oraz od okoliczności, na które strony powołują się w toku postępowania, rodzaje domniemań prawnych, przykłady domniemań z przepisów prawa, wpływ domniemań na rozkład ciężaru dowodu – SSO Agnieszka Żegarska

 14 kwiecień 2018 r. Ciechanów

Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Omówienie nowych regulacji prawnych. Aspekty praktyczne r.pr. Marlena Sakowska, doktor nauk prawnych, radca prawny w Urzędzie Miasta Łodzi, redaktor naczelna kwartalnika „ABI Expert”, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp.p., członkini Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

19-22 kwiecień 2018 r. Szkolenie wyjazdowe Jastrzębia Góra

12 maj 2018 r.
Udział radcy prawnego w postępowaniu w sprawach wykroczeniowych – SSO Anna Górczyńska

16 czerwiec 2018 r.
Zmiany w umowach zlecenia i kontroli PIP (minimalne wynagrodzenie, ewidencja godzin pracy, nowe uprawnienia PIP), umowy o dzieło (kontrola ZUS i PIP), samozatrudnienie – r.pr. Karol Siergiej

UWAGA.
ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE BĘDĄ PRZYJMOWANE PO UKAZANIU SIĘ OGŁOSZENIA O SZKOLENIU.

Michał Korwek – wicedziekan