Informujemy, że w poniedziałek 27 kwietnia br. rozpoczyna się międzynarodowa inicjatywa o nazwie Global Legal Hackathon. Projekt potrwa do 17 maja br. i przebiegać będzie pod hasłem: „Uwolnij talent i kreatywność globalnej branży prawniczej, aby wspólnie znaleźć innowacyjne rozwiązania służące najpilniejszym wyzwaniom prawnym, regulacyjnym oraz tym, z którymi mierzy się społeczeństwo obywatelskie, a jakie stwarza współczesny globalny kryzys, który ogarnął świat”.

Inicjatywa jest więc próbą zmierzenia się z problemami, które ogarnął świat prawniczy w wyniku pandemii Covid-19.

Do udziału zachęca się właściwie wszystkie podmioty związane z branżą prawniczą w tym organizacje prawnicze, kancelarie, NGOs, indywidualnych prawników. Uczestnictwo ma charakter zdalny i bezpłatny, konieczna jest rejestracja na stronie organizatora: https://challenge.globallegalhackathon.com/

Językiem wydarzenia jest język angielski. Udział w Global Legal Hackathon opiera się na pracy zespołowej i wspólnym rozwiązywaniu problemów, jest też okazją dla uczestników do nawiązania międzynarodowych kontaktów.

Podstawowe zasady Global Legal Hackathon:

  1. Organizacje i instytucje zgłaszają wyzwania przed którymi stoi obecnie branża prawnicza, społeczeństwa i świat w ogóle, a które są wynikiem pandemii COVID-19.
  2. Poszczególni uczestnicy tworzą projekty opierające się na zdalnej pracy zespołów – zadaniem będzie znalezienie rozwiązań dla wybranych wyzwań, o których mowa w punkcie 1. Zespoły mogą tworzyć osoby z jednej organizacji lub z wielu różnych organizacji (do czego organizator szczególnie zachęca), można także dołączać do istniejących zespołów.
  3. Wydarzenie trwa od 27.04 do 17.05 – każdy zespół pracuje we własnym tempie i czasie.
  4. Po zakończeniu Global Legal Hackathon wszystkie projekty zespołów zostaną upublicznione, z kolei organizacje i instytucje zostaną zaproszone do kontynuowania i wspierania szczególnie wartościowych projektów.

Organizator informuje, że prawa własności intelektualnej zostają przy autorze/autorach projektu.

Komisja Zagraniczna KRRP zaprasza do zainteresowania udziałem w Global Legal Hackathon. Szczegółowe informacje pod linkiem: https://globallegalhackathon.com/