Strona główna Szkolenia inne

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na szkolenie pt.„Udział dziecka w procedurze karnej”

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) zaprasza do udziału w szkoleniu „Udział dziecka w procedurze karnej” skierowanego do aplikantów radcowskich oraz radców prawnych, prowadzonego przez Fundację.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zajmuje się pomocą dzieciom ofiarom przestępstw oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym od 25 lat. Pracownicy Fundacji dostrzegają na co dzień problemy związane z uczestnictwem małoletniego w postępowaniu karnym i cywilnym. Fundacja prowadzi w tym zakresie szereg działań, obejmujących badania, publikacje, seminaria i konferencje.

Jednym z planowanych przez Fundację działań w zakresie poprawy sytuacji małoletnich jest przeprowadzenie szkolenia skierowanego do aplikantów radcowskich oraz radców prawnych. Przedstawiciele tej grupy zawodowej coraz częściej reprezentują małoletnich w różnego rodzaju postępowaniach i uczestniczą w czynnościach z udziałem dzieci.

Proponowane przez Fundację szkolenie wychodzi naprzeciw potrzebie podnoszenia kwalifikacji środowiska radcowskiego w tym zakresie. Dotyczy zarówno prawnych, jak i psychologicznych aspektów udziału małoletniego w postępowaniach karnym (m.in. przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego, psychologiczne aspekty funkcjonowania małoletniego pokrzywdzonego lub świadka).

 

szczegółowy opis szkolenia – Udzial dziecka w procedurze karnej