Ogłoszenia Strona główna

Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

W dniu 27.09.2016 roku z inicjatywy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie w siedzibie Izby odbyło się spotkanie w sprawie powołania Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Na spotkanie przybyli przedstawiciele 12 samorządów zawodowych:

– Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie

– Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Olsztynie

– Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie

– Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

– Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur

– Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie

– Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie

– Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej

– Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie

– Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

– Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej w Olsztynie

– Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Powołanie Forum ma na celu umacnianie idei samorządności, wymianę informacji oraz doświadczeń, opracowywanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych dla samorządów zawodowych wobec innych podmiotów władzy publicznej oraz integrację środowisk zawodowych. Forum będzie również stanowić płaszczyznę do wymiany informacji i doświadczeń, przyczyni się do wzmocnienia idei samorządności i umocnienia świadomości społecznej przekonania o szczególnym charakterze zawodów zaufania publicznego.

Dotychczas w Polsce zostały powołane trzy tego typu organizacje: Mazowieckie Forum Samorządów Zaufania Publicznego, Śląskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego oraz Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodowych.

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

forum-samorzadow