Strona główna

Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

W dniu 26 października 2016 r. z inicjatywy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie poświęcone podpisaniu Deklaracji Powołania Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Deklaracja została podpisana przez 12 samorządów zawodowych:

– Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie

– Krajowa Izby Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Olsztynie

– Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie

– Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

– Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur

– Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie

– Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska

– Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

– Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

– Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej w Olsztynie

– Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa

– Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych.

W spotkaniu w imieniu naszej izby wzięli udział Dziekan Katarzyna Skrodzka-Sadowska oraz Wicedziekan Michał Korwek. Obecni byli przedstawiciele ww. samorządów, a także zaproszeni goście m. in. Doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pan Marcin Domian, Sekretarz Miasta Olsztyn Pan Stanisław Gorczyca oraz Poseł na Sejm Mirosław Pampuch.

W pierwszym roku działalności przewodnictwo w Forum objęła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie.

Poniżej prezentujemy tekst podpisanej Deklaracji oraz podziękowania złożone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego.

 

Dziekan Katarzyna Skrodzka- Sadowska

Deklaracja powołania Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego

List od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Zdjęcia