Dla radców Strona główna

Europejski Dzień Prawnika – relacja z obchodów

W dniach 25-27 października 2017 roku, z okazji obchodów Europejskiego Dnia Prawnika, który w tym roku był obchodzony jednocześnie z Europejskim Dniem Sprawiedliwości w dniu 25 października 2017 r.,   Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zorganizowała szereg zajęć  edukacyjnych („lekcji prawa”) dla młodzieży ponadgimnazjalnej, w szkołach funkcjonujących na terenie działania OIRP w Olsztynie.

W rejonie Ostrołęka lekcje prawa zostały przeprowadzone w następujących szkołach:

Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Przasnyszu,

– Zespole Szkół Powiatowych im. majora Henryka Sucharskiego w Przasnyszu,

– Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce

Zajęcia odbyły się pod hasłem przewodnim, zgodnie z decyzją Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), „E-wolucja prawników: w jaki sposób transformacja cyfrowa wpływa na relacje pomiędzy obywatelem i prawnikiem.”.

W tym kontekście zostały omówione zagadnienia tradycyjnego modelu usług prawniczych opartego na zasadach etyki prawników, wpływu sektora „legaltech” na rynek usług prawniczych, wykorzystywane przez prawników narzędzia informatyczne oraz związana
z tym problematyka ochrony danych.

W podsumowaniu stwierdzono, że stosowanie nowych technologii przez prawników musi umożliwiać zachowanie wartości, na jakich opiera się profesja prawnika, takich jak niezależność podmiotów oferujących usługi prawnicze, czy też lojalność wobec klientów
i przestrzeganie zasady poufności.

 

W rejonie Ciechanowa z tej okazji zorganizowane zostały lekcje prawa w:

– Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście

– Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

– Liceum Ogólnokształcącym w Strzegowie (powiat mławski)

– Gimnazjum w Lutocinie (powiat żuromiński).

 

Ogółem w lekcjach w rejonie Ciechanowa uczestniczyło blisko 200 uczniów.  W trakcie lekcji prawa w tych szkołach przedstawiono proces dochodzenia sprawiedliwości na trzech płaszczyznach: krajowej, europejskiej i międzynarodowej tj. do: Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strassburgu, Komisji Europejskiej, Europejskiego Rzecznika Prawa Obywatelskich, Europejskiego Trybunału Wspólnot Europejskich w Luksemburgu, do Parlamentu Europejskiego (indywidualne i grupowe petycje) oraz o Komitetu Praw Człowieka
w Genewie.

W każdej z tych szkół omówiona została także problematyka związana z rolą radcy prawnego w promowaniu idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości oraz dochodzeniu i obronie  praw człowieka.

 

            W Olsztynie lekcje prawa zostały przeprowadzone w:

– Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie.

Uczniów zapoznano ogólnie z systemem i zasadami funkcjonowania prawa krajowego i międzynarodowego. Zwrócono uwagę na rolę radcy prawnego w systemie prawnym oraz systemie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, zapoznano młodzież z uprawnieniami radców prawnych, omówiono potrzebę korzystania przez obywateli z profesjonalnych pełnomocników na etapie nie tylko sądowym ale również przesądowym.

 

Lekcje prawa z okazji Europejskiego Dnia Prawnika spotkały się z dużym zainteresowaniem dyrektorów szkół oraz nauczycieli i zostały pozytywnie odebrane przez młodzież. Spotkania z młodzieżą przeprowadzili nasi koledzy: Witold Lewandowski, Lech Ciarkowski, Jerzy Jagodziński, Mateusz Matuszewski i Robert Pożarski, którym serdecznie dziękuję.

Zapraszamy do Galerii: Europejski Dzień Prawnika

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska