Strona główna

Egzamin radcowski – Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych

         Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 26 marca 2021 r. w zakładce „Egzaminy Prawnicze/Zawodowe egzaminy prawnicze/Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych”  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2021-r zostały opublikowane dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej oraz wersja demonstracyjna Aplikacji wraz z instrukcją obsługi.

        Jednocześnie informuję, że stosownie do treści § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego, nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu, a zatem do dnia 18 kwietnia 2021 r., przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca informuje zdających, przez zamieszczenie ogłoszenia na stronach internetowych poszczególnych okręgowych izb radców prawnych lub pisemnie, o wymogach technicznych dotyczących przygotowania
i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji.