Dla radców Ogłoszenia Strona główna

e-Doręczenia – raport Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP

Publikujemy pismo Kierownika OBSiL i raport Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP pt. „e-Doręczenia. Jakie zmiany dla radców prawnych przyniesie wejście w życie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych?”. Raport zawiera zwięzłe omówienie rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

 

Pismo Kierownika OBSiL do Dziekanów 29.03.2021 – doręczenia elektroniczne – raport

Raport doręczenia eletroniczne

https://kirp.pl/e-doreczenia-raport-osrodka-badan-studiow-i-legislacji-krrp/?fbclid=IwAR0DBgVOkqM2bk2lXhU8vMFyTdhf3292vBhzz-N2s5wtBMsPpbjH2FEQDpI