Dla radców Strona główna

Dodatkowy nabór – nieodpłatna pomoc prawna

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie ogłasza dodatkowy nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku do punktów położonych na terenie:

Powiatu Żuromińskiego – punkt położony w miejscowości Żuromin na funkcję zastępcy radcy prawnego

Powiatu Płońskiego – punkt położony w miejscowości Płońsk na funkcję zastępcy radcy prawnego mediatora i funkcję zastępcy radcy prawnego

Powiatu Ostrołęckiego – punkt położony w Ostrołęce na funkcję zastępcy radcy prawnego.

Miasta Ostrołęki – punkt położony w Ostrołęce na funkcję zastępcy radcy prawnego z uprawnieniami mediatora

 

Deklarację proszę złożyć tylko w jednej formie – poczta, e-mail na adres kj@oirp.olsztyn.pl lub osobiście do dnia 26 listopada 2021 r., godz. 12:00.

Do złożonej deklaracji należy obowiązkowo złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

DEKLARACJA 2022

informacja NPP_przetwarzanie danych