Dla radców Strona główna Szkolenia inne

Bezpłatna platforma e-learningowa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Informujemy, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów udostępnił pod adresem: szkoleniazmowy.uokik.gov.pl bezpłatna platformę e-learningową zawierającą szkolenie poświęcone wykrywaniu zmów przetargowych.

Zamieszczone na platformie szkolenie obejmuje 5 lekcji przybliżających najistotniejsze zagadnienia związane ze zmowami przetargowymi, m. in. Ich przejawy, metody wykrywania i zwalczania. Moduły zawierają liczne i pomocne przykłady oparte na konkretnych sprawach. Można w nich znaleźć odwołania do spraw prowadzonych przez UOKiK. Ponadto dostępne są testy umożliwiające wielokrotne sprawdzanie wiedzy. Osoby, które przejdą moduły i zdadzą test końcowy uzyskają certyfikat poświadczający nabycie kompetencji.

Szkolenie może się okazać przydatne w wykonywaniu codziennych obowiązków. Dzięki systemowi e-learningu są one dostępne w każdym momencie, nie wymuszają nakładów pieniężnych, a wymagania techniczne sprzętu, na którym będą uruchamiane, są niewielkie. Platforma powstała w ramach realizowanego przez UOKiK projektu „Świadomy zamawiający – prawo konkurencji w zamówieniach publicznych”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Informujemy, że osobą wskazaną do kontaktu w przypadku pytań jest Pani Magdalena Trusińska, specjalista w Biurze Prezesa UOKiK, tel. 22 55 60 136, e-mail: magdalena.trusinska@uokik.gov.pl