Dla radców Strona główna

Ankieta online nt. niezawisłości sędziów

Publikujemy link do ankiety online w języku polskim w kierowanej do prawników.

Tematem ankiety jest niezawisłość sędziów. Link do ankiety w języku polskim:  https://fr.surveymonkey.com/r/GZ2HFBL

Ankieta została przygotowana przez Europejską Sieć Rad Sądownictwa we współpracy z Radą Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE i będzie aktywna do 15.03.2019 r.