Strona główna

Ankieta dotycząca rynku usług prawnych

Szanowni Państwo

Publikujemy ankietę, w której prosimy radców prawnych o odpowiedź na kilka pytań dotyczących rynku usług prawnych.

System ankietowy gwarantuje zachowanie pełnej anonimowości odpowiedzi a wypełnienie ankiety badawczej zajmuje 2 minuty.

http://strategia.badanie.net/