Strona główna

1 % podatku dla Fundacji SUBSIDIO VENIRE

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

 

kieruję do Was wszystkich – przyjaciół Fundacji Subsidio Venire – słowa podziękowania za wspieranie niezmiennie już od tylu lat naszej wspólnej fundacji. Mam wielką przyjemność oraz zaszczyt piastować od lat stanowisko prezesa fundacji i razem z moimi Koleżankami i Kolegami działającymi w jej organach namacalnie odczuwać niesienie pomocy, co jest nieporównywalne do żadnej innej sytuacji życiowej.

Wspaniałe jest to, że jako środowisko potrafimy dzielić się 1% podatku, wspieramy wiele inicjatyw, a jedną z nich jest też nasza fundacja powołana przez radców dla radców i ich rodzin.

To prawda, fundacja działa w skrytości, nie błyszczy w mediach społecznościowych, ale jestem przekonany, a mówię tu w imieniu wszystkich osób działających w fundacji, że dzięki wspólnemu wysiłkowi pomoc dla nas, ale tych nas w potrzebie, udzielana jest błyskawicznie.

Otrzymujemy wiele ciepłych słów za naszą (mam tu na myśli fundację, ale też i cały samorząd radcowski) pomoc docierająca do Koleżanek i Kolegów i ich rodzin. To dla nich bardzo ważne. Nierzadko wtedy padają słowa o wierze w ideę samorządu budującego nadzieję na przyszłość w ciemnych okresach, jakie każdemu z nas mogą się przydarzyć…

To są dla nas, osób działających w fundacji, chwile wspaniałe i bardzo prywatne ze względu na szczerość słów kierowanych przez osoby, które w potrzebie zostały wsparte przez samorząd radców prawych.

Czyli przez Was!

Za to Wam bardzo dziękuję. Bardzo!

Nie zapominajcie o Fundacji Subsidio Venire – zarówno w chwilach, kiedy będziecie mogli podzielić się swoim ciężko wypracowanym 1% podatku, jak również wtedy, kiedy będziecie potrzebować pomocy.

Jesteśmy!

 

Dużo zdrowia i nadziei na lepsze jutro Wam wszystkim życzę.

 

r.pr. Bartłomiej Tkacz

Prezes Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire w Warszawie