W imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera zapraszam uprzejmie na konferencję "Ustawa o prawach konsumenta – szanse i zagrożenia", która odbędzie się 15 września 2014 r. w Łodzi.

Wydarzenie współorganizowane jest przez UOKiK, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS).

W załączeniu publikujemy plakat z informacjami dotyczącymi konferencji.

Zachęcam również do zapoznania się ze szczegółami w komunikacie prasowym na stronie internetowej Urzędu:
http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11075
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapisów można dokonywać poprzez formularz dostępny na stronie: http://www.wpia.uni.lodz.pl/konferencjaupk.

Urszula Adamczyk
Biuro Prezesa
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel: +22 55 60 273
faks: +22 826 11 86

Plakat informacyjny