Olsztyn, dnia 12 stycznia 2022 r.

  O G Ł O S Z E N I E

 

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie niniejszym podaje do wiadomości, że następująca osoba złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie:

– Grzegorz Mrozek, s. Stanisława i Barbary,  zam. w Dywitach.

Pan Grzegorz Mrozek w latach 2013-2015 odbywał aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie i ukończył aplikację radcowską w dniu 31.12.2015 r. W dniach 28-31 marca 2017 r. złożył przed Komisją Egzaminacyjną  do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Olsztynie egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym.

 

Rada prosi o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących wnioskodawcy, mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zasadności wniosku.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu w siedzibie Rady przez okres 14 dni od jego wywieszenia.