Strona główna Szkolenia OIRP

Szkolenie ON-LINE: Oświadczenie o potrąceniu (art. 498 i dalej k.c.) i procesowy zarzut potrącenia (art. 2031 k.p.c., art.5054 § 2 k.p.c.). Postępowanie klauzulowe (klauzula przeciwko małżonkowi dłużnika, klauzula z zaznaczeniem przejścia uprawnień/obowiązków/klauzula na wspólnika spółki osobowej). Postępowanie zabezpieczające (z wyjątkiem kwestii w postępowaniu rodzinnym i opiekuńczym).

W dniu 18 maja 2024 r. (sobota) w godzinach 9:00-13:00 odbędzie się szkolenie w trybie on-line dla radców prawnych pt. „Oświadczenie o potrąceniu (art. 498 i dalej k.c.) i procesowy zarzut potrącenia (art. 2031 k.p.c., art.5054 § 2 k.p.c.). Postępowanie klauzulowe (klauzula przeciwko małżonkowi dłużnika, klauzula z zaznaczeniem przejścia uprawnień/obowiązków/klauzula na wspólnika spółki osobowej). Postępowanie zabezpieczające (z wyjątkiem kwestii w postępowaniu rodzinnym i opiekuńczym).”

Szkolenie poprowadzi:

Sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach, dr Łukasz Zamojski

Ilość miejsc na szkolenie – 500.

Szkolenie odbędzie się poprzez platformę internetową ZOOM w formie videokonferencji.

Do udziału w szkoleniu niezbędny jest dostęp do internetu, komputer/laptop/tablet/telefon wyposażony w kamerę oraz wskazane jest korzystanie ze słuchawek z mikrofonem – choćby telefonicznych (dla osób chcących aktywnie brać udział w szkoleniu poprzez zadawanie pytań prowadzącemu).

Podczas szkolenia wygenerowana zostanie lista obecności uczestników, dlatego za udział w tej formie szkolenia będą naliczane punkty szkoleniowe dla osób zarejestrowanych i uczestniczących w szkoleniu.

UWAGA! Nowy sposób rejestracji na szkolenie!

W celu zarejestrowania się na szkolenie należy kliknąć w link:

oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez wpisanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz nr wpisu na listę OIRP w Olsztynie (są to dane niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu).

Rejestracja na szkolenie możliwa jest do dnia 16.05.2024 r. do godz. 14,00.

Link uprawniający do wzięcia udziału w szkoleniu zostanie Państwu przesłany w piątek 17 maja 2024 r.

W celu uczestnictwa w szkoleniu należy kliknąć w otrzymany na Państwa e-mail link w dniu 18 maja 2024 r. przed godziną 9:00.

Uwaga! Do każdego zgłoszenia generowany jest indywidualny link, który ze względu na Państwa i nasze bezpieczeństwo w sieci nie może być udostępniony innym osobom nie zgłoszonym na szkolenie, ani osobom trzecim.

SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA RADCÓW PRAWNYCH NASZEJ IZBY.

Michał Korwek

Przewodniczący Komisji ds. doskonalenia zawodowego,

integracji i sportu OIRP w Olsztynie