Dla aplikantów Egzamin radcowski Strona główna

Planowany termin przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2023 r.

Departament Zawodów Prawniczych informuje, że przeprowadzenie egzaminu radcowskiego w 2023 r., w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych, planowane jest w terminie 25-28 kwietnia 2023 r.

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim zostanie opublikowane w  Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 90 dni przed terminem tych egzaminów, zgodnie z art. 36ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166).