Egzamin radcowski

Oświadczenia dot. sprzętu komputerowego

Poniżej publikujemy oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego oraz wzór informacji o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu radcowskiego w 2023 roku:

2 informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań

3 oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego

Egz radcowski Klauzula RODO