Egzamin wstępny

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2023 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 331 ust. 4 i art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 30 września 2023 r. (sobota) godz. 11.00.

Osoby składające wniosek o przystąpienie do egzaminu proszone są o dołączenie informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych kandydatów na aplikantów radcowskich

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych