Polski English Deutsch Español French Pусский

O Izbie

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie jest samorządem zawodowym radców prawnych w okręgu olsztyńskim (obejmującym swoim zasięgiem dawne województwa olsztyńskie, ciechanowskie i ostrołęckie).

Samorząd ma za zadanie zapewniać warunki do wykonywania zadań radców prawnych określonych w ustawie, reprezentować radców prawnych i aplikantów oraz chronić ich interesy zawodowe. Rolą samorządu jest również współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa, przygotowywanie aplikantów do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego oraz realizowanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego radców prawnych i nadzorowanie należytego wykonywania zawodu przez radców prawnych. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie jest jedną z 19 okręgowych izb radców prawnych w Polsce wchodzących w skład Krajowej Izby Radców Prawnych.

Czynności radcy prawnego polegają w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, włączając w to występowanie przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Poniżej przedstawiamy skład: Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, a także osoby pełniące funkcje Rzecznika Dyscyplinarnego, Członka KRRP oraz Delegatów na Krajowy Zjazd.

Dziekan OIRP

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Prezydium OIRP

 1. Skrodzka-Sadowska Katarzyna – Dziekan
 2. Korwek Michał – Wicedziekan
 3. Tetkowski Józef Mirosław – Wicedziekan
 4. Lewandowski Witold – Wicedziekan
 5. Godlewski Paweł – Skarbnik
 6. Pannek Adrianna – Sekretarz

Rada OIRP

 1. Adamczyk Marcin
 2. Baudet Agnieszka
 3. Bendorf-Bundorf Iwona
 4. Chajęcka Ewa
 5. Domańska Halina
 6. Gibasiewicz Dariusz
 7. Godlewski Paweł
 8. Górecki Krzysztof
 9. Januszkiewicz Ewa
 10. Jezierski Cezary
 11. Kawula Marta
 12. Korwek Michał
 13. Kulczyńska Ewa
 14. Lewandowski Witold
 15. Pannek Adrianna
 16. Pożarski Robert
 17. Rekosz-Idziak Magdalena
 18. Tetkowski Józef Mirosław
 19. Urbańska Beata

Okręgowa Komisja Rewizyjna

 1. Godlewski Zbigniew – Przewodniczący OKR
 2. Marciniak Piotr – Z-ca Przewodniczącego OKR
 3. Gonkiewicz Bartosz
 4. Jacyno Izabela
 5. Janik Daniel
 6. Nosorowski Robert
 7. Tetkowski Janusz
 8. Włodarczyk Michał
 9. Żywucki Leszek

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

 1. Duraj-Gorecka Lucyna – Przewodnicząca OSD
 2. Godlewska Katarzyna – Z-ca Przewodniczącego OSD
 3. Bieniek Małgorzata
 4. Bylińska Anna
 5. Kaliszuk Jolanta
 6. Łubińska Małgorzata
 7. Rogulski Jan
 8. Warcaba Kamila

Rzecznik Dyscyplinarny

Maria Łaba

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego

 1. Antoszewski Mirosław
 2. Byliński Leszek
 3. Januszkiewicz Krzysztof
 4. Kielak Dariusz
 5. Morawski Przemysław
 6. Płoskoński Robert
 7. Witkowski Janusz
 8. Woźniak Danuta

Członek KRRP

2. Korwek Michał

3. Lewandowski Witold

Delegaci na Krajowy Zjazd

 1. Bendorf-Bundorf Iwona
 2. Godlewski Paweł
 3. Górecki Krzysztof
 4. Korwek Michał
 5. Lewandowski Witold
 6. Parkasiewicz Tomasz
 7. Skrodzka-Sadowska Katarzyna
 8. Tetkowski Józef Mirosław

Rzecznik Prasowy

Urbańska Beata

Zastępca Rzecznika Prasowego

Adamczyk Marcin