Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych – Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji organizuje I Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów w Biegu na 10 km.
Impreza odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2014 roku w Łodzi w ramach IV Biegu Fabrykanta.
Zgłoszenia na Mistrzostwa należy dokonać pocztą elektroniczną na adres mistrzostwa@oirplodz.pl lub faxem na nr 42 674 88 16 w terminie do 15 sierpnia 2014 roku przy pomocy wypełnionego formularza zamieszczonego poniżej, dostępnego także na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych WWW.biegfabrykanta.pl.

Klasyfikacja prowadzona jest dla radców prawnych i aplikantów radcowskich dla kobiet i mężczyzn w kategoriach:
a)     open,
b)     grupach wiekowych kobiet i mężczyzn,

              Kobiety                                                                      Mężczyźni
GRUPA    WIEK  (rok urodzenia)             GRUPA  WIEK (rok urodzenia)
I            od 56 lat   (1958 i wcześniej)            I         od 56 lat  (1958 i wcześniej)
II           46 – 55      (1968 – 1957)                  II            46-55   (1968 – 1957)
III         36 – 45     (1978 – 1969)                  III          36-45    (1978 – 1969)                       
IV   do  35 lat       (1979 r. i później)             IV     do 35 lat     (1979 i później)
c)     drużynowej.
                                                                                                 
Każdy  uczestnik  bierze  udział  w  zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Rekomendujemy przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w Mistrzostwach.

Opłata wpisowa za udział w Mistrzostwach i Biegu Fabrykanta wynosi:
a)     Wpisowe bez koszulki technicznej:
– do 5 czerwca – 35 zł
– od 6 czerwca do 4 lipca – 45 zł
– od 5 lipca do 22 sierpnia – 55 zł
– od 23 sierpnia do 29 sierpnia – 65 zł
– w biurze zawodów (20 miejsc) – 80 zł
b)     Wpisowe z koszulką techniczną:
– do 5 czerwca – 70 zł
– od 6 czerwca do 4 lipca – 80 zł
– od 5 lipca do 22 sierpnia – 90 zł
Szczegóły dotyczące sposobu uiszczenia wpisowego podane są w regulaminie Mistrzostw.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, regulaminu IV Biegu Fabrykanta i zmianami wprowadzonymi niniejszym regulaminem.
Informujemy, że noclegi oraz wyżywienie uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie i na własny koszt. Można skorzystać z ofert i zniżek przysługujących uczestnikom Biegu Fabrykanta.
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi
ul. Tylna 14
90-324 Łódź
Tel./fax 042 674 88 16
www.oirplodz.pl
e-mail: mistrzostwa@oirplodz.pl

Plakat – bieg fabrykanta
Karta zgłoszeniowa
Regulamin