Sala w OIRP Olsztyn do rozpraw on line

W związku z wyznaczaniem przez sądy rozpraw w formie wideokonferencji, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie uprzejmie informuje, że jest możliwość korzystania przez radców prawnych i aplikantów z sali wykładowej mieszczącej się w siedzibie Izby przy ul. Kopernika 10, do uczestnictwa w rozprawie on-line jako pełnomocnik. W przypadku potrzeby skorzystania...

Szczegóły

Legitymacja radcy prawnego

Uprzejmie informujemy, że uzyskanie legitymacji radcy prawnego możliwe jest na dwa sposoby. I. Zamówienie legitymacji radcy prawnego przez Extranet – instrukcja do pobrania [UWAGA! wymagane zdjęcie w wersji elektronicznej, odpowiedzialność za przekazanie prawidłowego zdjęcia ponosi radca prawny]. Dostęp do Extranetu Radcy Prawnego znajduje się na stronie https://radcy.olsztyn.oirp.devconfido.pl/...

Szczegóły

Dziękujemy Panu Sędziemu Romualdowi Czernieckiemu

Wczoraj, 17 grudnia 2020 roku odbyło się ostatnie, ustne kolokwium dla I roku z prawa pracy. Wydawałoby się, że kolokwium jak każde inne - w covidowych czasach w formie online… ale nie dla mnie. Tym kolokwium Pan Sędzia Romuald Czerniecki zakończył ponad 35 - letnią współpracę z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie w charakterze wykładowcy z zakresu prawa...

Szczegóły

Zbliża się koniec cyklu szkoleniowego (1.01.2018 r. – 31.12.2020 r.)

Szanowni Państwo, Przypominamy, że z dniem 31 grudnia 2020 r. kończy się 3 letni okres szkoleniowy, w którym każdy radca ma obowiązek zgromadzenia 40 punktów szkoleniowych. Ilość zgromadzonych punktów można sprawdzić w extranecie na stronie internetowej Izby. Niewykonanie obowiązku szkoleniowego może stanowić przewinienie dyscyplinarne. W celu realizacji obowiązku...

Szczegóły

Prośba o nadsyłanie tematów na szkolenia OIRP w Olsztynie

Zwracam się z uprzejmą prośbą do radców prawnych naszej Izby o sformułowanie i nadsyłanie propozycji tematów szkoleń. Szkolenia z zaproponowanych zagadnień zorganizowałaby OIRP w Olsztynie w cyklu szkoleń sobotnich w okresie I 2021 – VI 2021. Propozycje  tematów szkoleń proszę przesyłać mailowo do 10.12.2020 r. na adres mailowy: biuro@oirp.olsztyn.pl Wicedziekan...

Szczegóły

Dodatkowy nabór – nieodpłatna pomoc prawna

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie ogłasza dodatkowy nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku do punktów położonych na terenie: Powiatu Płońskiego – punkt położony w miejscowości Płońsk na funkcję radcy prawnego mediatora. Powiatu Wyszkowskiego – punkt mobilny położony w miejscowościach Długosidło, Rząśnik, Brańszczyk...

Szczegóły

Radcowie prawni (dotyczy osób, które zgłosiły gotowość prowadzenia obron karnych z urzędu na terenie poszczególnych sądów rejonowych)

Na podstawie rozporządzenia MS z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym / Dz.U. z 2015r,, poz. 920 z dnia 2015.06.30/, OIRP w Olsztynie powinna do dnia 20 listopada 2020r. przesłać do sądów rejonowych listę radców prawnych uprawnionych do obron karnych, którzy będą pełnić dyżury...

Szczegóły