Wnioski o wpis na listę aplikantów-termin składania wniosków do 30.10.2021 r.

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego i chcą rozpocząć aplikację w 2022 roku proszone są o złożenie w terminie do 30 października 2021 roku wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich. Do wniosku należy dołączyć: informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem...

Szczegóły

Terminy kolokwiów I, II, III roku aplikacji

Poniżej publikujemy terminy kolokwiów na aplikacji radcowskiej w 2021 roku: I rok Prawo cywilne – 19 października 2021 roku, godz. 15:00 Postępowanie cywilne – 26 października 2021 roku, godz. 15:00   II rok Kodeks spółek handlowych, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne-16 listopada 2021 roku Prawo gospodarcze (kolokwium ustne)-8,...

Szczegóły

Zasady przeprowadzania kolokwiów pisemnych i ustnych dla aplikantów radcowskich w roku szkoleniowym 2021 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego, albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z covid-19

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z zasadami przyjętymi przez Prezydium Rady OIRP w Olsztynie, obowiązującymi podczas kolokwiów przeprowadzanych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz zastosowanie się do tych zasad. Kolokwia odbywają się w ustalonych terminach (ogłoszonych na stronie internetowej Izby), za pośrednictwem wykorzystywanej dotychczas...

Szczegóły

Aplikanci III roku-zajęcia stacjonarne oraz zmiana miejsca zajęć w dniu 8.10.2021 r.

Przychylając się do wniosku większości aplikantów III roku, uprzejmie informuję, że zajęcia powtórkowe z procedury cywilnej w dniu 8 października 2021 roku z Panią SSO Agnieszką Żegarską odbędą się stacjonarnie w siedzibie OIRP przy ul. Kopernika 10. Dla osób, które z przyczyn epidemicznych nie będą mogły wziąć udziału w zajęciach, będą one transmitowane poprzez...

Szczegóły

Rozkład zajęć na aplikacji radcowskiej I, II, III rok 2021

Rozkłady zajęć będą aktualizowane systematycznie. Data aktualizacji znajduje się na każdym planie zajęć. Ze względu na pandemię covid-19 zajęcia w styczniu,lutym, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, sierpniu, wrześniu, październiku 2021 roku będą odbywały się zdalnie poprzez platformę zoom. Dane do logowania wraz z instrukcją zostaną wysłane na wskazane przez...

Szczegóły

Praktyki aplikantów I roku w Sądzie Okręgowym w Olsztynie

Publikujemy aktualny harmonogram zajęć praktycznych dla aplikantów I roku 2021 wraz z podziałem na grupy. Praktyki w I Wydziale Cywilnym i V Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Olsztynie odbędą się stacjonarnie. W związku trwającą pandemią COVID-19 informujemy, że harmonogram zajęć...

Szczegóły

Zajęcia III roku – powtórka kpc

Aplikanci III roku Uprzejmie informujemy, że powtórka zajęć z kpc, które poprowadzi SSO Agnieszka Żegarska w dniu 8 października 2021 r. (piątek) planowana jest w formie stacjonarnej. Forma przeprowadzenia zajęć będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju.  

Szczegóły