Zapraszamy na wyjazdowe Sympozjum Szkoleniowe w Jastrzębiej Górze 9-12.04.2015r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 9-12.04.2015 r. (czwartek-niedziela) odbędzie się 4-dniowe sympozjum szkoleniowe w Hotelu Astor *** w Jastrzębiej Górze (www.astorhotel.pl).

W załączeniu do pobrania ogłoszenie o szkoleniu oraz odpowiednie karty zgłoszeniowe: dla radców prawnych OIRP Olsztyn oraz osób nie będących radcami prawnymi OIRP Olsztyn.

Szkolenie to ma nieco odmienną – eksperymentalną w naszej izbie (acz częściowo sprawdzoną w niektórych innych OIRP) – formułę. Wyjazd odbywa się autokarami, w których planujemy, aby w czasie jazdy odbywało się również szkolenie. Po przyjeździe oprócz szkolenia „stacjonarnego” przewidziana jest możliwość poznania miejscowych atrakcji turystycznych. Z uwagi na odległość do miejsca szkolenia jest ono przewidziane jeden dzień dłużej niż dotychczasowe szkolenia krajowe OIRP Olsztyn – czyli od czwartku, do niedzieli.

 

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest:

– wysłanie do OIRP w Olsztynie do dnia 15 luty 2015 r. prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z załączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty;

– brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich w stosunku do OIRP w Olsztynie.

OIRP zapewnia transport busem lub autokarem dla radców prawnych OIRP Olsztyn z Ostrołęki, Ciechanowa, Mławy, Nidzicy, Ostródy i Olsztyna.

Wykłady prowadzone będą także w czasie jazdy do i z miejsca szkolenia. Dla osób chętnych – w miarę warunków pogodowych – zorganizowana zostanie (płatna oddzielnie) wyprawa na połów dorszy i wycieczka po okolicy (na Hel lub do Pucka).

 

OIRP zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z uwagi na zbyt małe zainteresowanie radców prawnych.

DZIEKAN

Michał Korwek

 

Ogłoszenie

Program

ZGLOSZENIE -dla innych izb

ZGLOSZENIE dla r pr OIRP Olsztyn