Olsztyn, dnia 3.09.2019r.

 

 

                                      O G Ł O S Z E N I E

 

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie niniejszym podaje do wiadomości, że następująca osoba złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie:

 

– Agata Opalska-Kasprzak, c. Krzysztofa i Wioletty, urodzona dnia 12 stycznia 1991r. w Mławie, zam. 10-692 Olsztyn ul. Janowicza 3/37, na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2017r. uzyskała stopień naukowy Doktora nauk prawnych w zakresie prawa, postępowania karnego.

 

Rada prosi o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących wnioskodawcy, mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zasadności wniosku.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu w siedzibie Rady przez okres 14 dni od jego wywieszenia.