Olsztyn, dnia 13 marca 2019r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie niniejszym podaje do wiadomości, że następująca osoba złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie:

 

  1. Piotr Stachelek, Stanisława i Krystyny, urodzony dnia 21.01.1982r. w Ostrołęce , zamieszkały w Ostrołęce. W okresie 01.2014-04.2017 wykonywał zawód Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu.

 

Rada prosi o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących wnioskodawcy, mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zasadności wniosku.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu w siedzibie Rady przez okres 14 dni od jego wywieszenia.