Olsztyn, dnia 07.09.2018r.

 

 

                                      O G Ł O S Z E N I E

 

 

         Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie niniejszym podaje do wiadomości, że następująca osoba złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie:

 

     Nowicka Izabela, c. Zdzisława i Marii, urodzona  dnia 16 grudnia 1967r. w Szczytnie , zam. 12-100 Szczytno ul. Lanca 2/30, na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2012r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo-prawo karne.

     Rada prosi o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących wnioskodawcy, mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zasadności wniosku.

     Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu w siedzibie Rady przez okres 14 dni od jego wywieszenia.