Olsztyn, dnia 10.02.2020 r.

 

 

                                      O G Ł O S Z E N I E

 

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie niniejszym podaje do wiadomości, że następująca osoba złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie:

 

– Katarzyna Alicja Pruszkiewicz-Słowińska, c. Karola i Bożeny, urodzona dnia 23 września 1984r. w Olsztynie , zamieszkała w Olsztynie, na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2013r. uzyskała stopień naukowy Doktora nauk prawnych w zakresie prawa, procesu karnego.

 

Rada prosi o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących wnioskodawcy, mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zasadności wniosku.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu w siedzibie Rady przez okres 14 dni od jego wywieszenia.