Olsztyn, dnia 13.09.2019r.

 

 

                                      O G Ł O S Z E N I E

 

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie niniejszym podaje do wiadomości, że następująca osoba złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie:

 

Pani Aneta Lidia Kwiatkowska, c. Henryka i Zofii, urodzona dnia 23 lutego 1982r.. w Iławie , zam.  10-089 Olsztyn ul. Gałczyńskiego 64/10, ukończona aplikacja adwokacka i zdany z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki, od dnia 9 września 2014r.  wykonuje zawód adwokata w Kancelarii Adwokackiej w Olsztynie.

 

Rada prosi o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących wnioskodawcy, mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zasadności wniosku.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu w siedzibie Rady przez okres 14 dni od jego wywieszenia.